اخبار


۱- ویدئوی فارسی: داستان واقعی هشت کودک سوخته ایرانی ...۲- ویدئوی انگلیسی:
داستان واقعی هشت کودک سوخته ایرانی که ایران و آینده اش در معرض دید عموم قرار داده است.۳- ویدئو شبکه خبری ای بی سی در هوستون تگزاس:۴- داستان کودکان سوخته ایرانی در نیوزماکس: